dunkers
1213
 United Kingdom
dunkers
1213
 United Kingdom
tinko2020
1406
 Bulgaria
tinko2020
1406
 Bulgaria
     
  White   Black  
1  e4e5
2  a3Nf6
3  Nc3Bc5
4  Nf3Ng4
5  d4exd4
6  Nxd4d6
7  h3Ne5
8  b4Bxd4
9  Qxd4Nbc6
10  Qd5Be6
11  Qd1Qf6
12  Bb2Nc4
13  Bxc4Bxc4
14  Na4Qf4
15  Qf3Qxf3
16  gxf3b5
17  Nc3a6
18  Nd5Bxd5
19  exd5Ne7
20  Bxg7Rg8
21  Bf6Nxd5
22  Bd4O-O-O
23  h4Rde8+
24  Kd2h5
25  c3f5
26  a4Kd7
27  axb5axb5
28  Ra5c6
29  Ra7+Kc8
30  Rha1Kd8
31  Ra8+Kd7
32  Rxe8Rxe8
33  Ra7+Ke6
34  Ra6Rc8
35  Kd3Nf4+
36  Kd2Ng6
37  Be3Nxh4
38  Ke2d5
39  Bg5Ng6
40  Ke3h4
41  Ra7Rh8
42  Rg7Ne5
43  Re7+Kd6
44  f4Ng4+
45  Kf3h3
46  Re1h2
47  Kg2c5
48  bxc5+Kxc5
49  f3Nf2
50  Kxf2h1=Q
51  Rxh1Rxh1
52  Kg2Rd1
53  Kf2d4
54  cxd4+Kxd4
55  Bf6+Kd3
56  Kg3b4