dnptrsmmmm
1604
 International
dnptrsmmmm
1604
 International
ketchuplover
1394
 United States
ketchuplover
1394
 United States
        PGN
  White   Black  
1  c4Nf6
2  Nc3e5
3  g3Be7
4  Bg2O-O
5  d3d6
6  Nf3Nc6
7  O-OBg4
8  Nd5Nxd5
9  cxd5Nd4
10  Nxd4exd4
11  f3Bd7
12  e4c5
13  b3Bg5
14  Bxg5Qxg5
15  f4Qe7
16  e5dxe5
17  fxe5Qxe5
18  Re1Qd6
19  a4Rae8
20  Qf3b5
21  a5Re5
22  Rxe5Qxe5
23  Rd1Rc8
24  Kf1Qc7
25  Ra1c4
26  dxc4bxc4
27  b4c3
28  Qd3Qc4