YVANE1991
828
 International
YVANE1991
828
 International
masteryeo
837
 United States
masteryeo
837
 United States
     
  White   Black  
1  e4e5
2  f4exf4
3  Nf3a6
4  d4d5
5  e5Nc6
6  h3b5
7  Be2Nh6
8  Bxf4Nf5
9  O-OBe7
10  c3O-O
11  Nbd2g5
12  Bh2h6
13  b4f6
14  a4bxa4
15  Rxa4Ne3
16  Qe1Nxf1
17  Bxf1fxe5
18  Bxe5Nxe5
19  Nxe5Bd6
20  Ndf3g4
21  Nd2gxh3
22  Qg3+Qg5
23  Qxg5+hxg5
24  gxh3