Phaedrus
253
 International
Phaedrus
253
 International
LOTOS1ABL251
647
 International
LOTOS1ABL251
647
 International
        PGN
  White   Black  
1  d4g6
2  e4b6
3  d5d6
4  h3a6
5  c4h6
6  Be2h5
7  Nc3Bd7
8  b4f6
9  Nf3a5
10  b5g5
11  a4e5
12  dxe6Bxe6
13  O-Og4
14  Nh4Ne7
15  hxg4c5
16  bxc6Nbxc6
17  gxh5Ne5
18  Nd5Bxd5
19  cxd5Rc8
20  Bb5+Kf7
21  h6Bxh6
22  Bxh6Rxh6
23  Nf5Nxf5
24  exf5Qe7
25  Re1Rch8
26  f3Rh1+
27  Kf2R1h5
28  f4Ng4+
29  Kg3Qf8
30  Kxg4Qg7+
31  Kf3Rh2
32  g3R8h3
33  Rg1Qh6
34  Qd4Qh5+
35  Ke3