Irrawang
1528
 Australia
Irrawang
1528
 Australia
tinko2020
1348
 Bulgaria
tinko2020
1348
 Bulgaria
        PGN
  White   Black  
1  e4d5
2  exd5Qxd5
3  Nc3Qa5
4  h3c6
5  d4Nf6
6  Bg5Qxg5
7  Nf3Qa5
8  a3Bf5
9  Ne5h6
10  Nc4Qc7
11  Ne5e6
12  g4Bh7
13  b4Nbd7
14  Nxd7Qxd7
15  Ra2Nd5
16  Nxd5Qxd5
17  c4Qxh1
18  f3Qg1
19  Rg2Qe3+
20  Be2Qxa3
21  b5Bb4+
22  Kf1O-O
23  h4Rad8
24  Kg1Qe3+
25  Kh1Rxd4
26  Qa1Rd2
27  Qf1Rfd8
28  h5Rc2
29  bxc6bxc6
30  Bd1Rxg2
31  Kxg2Rd2+
32  Kh3Bd3
33  Qh1Bxc4
34  Ba4Bd6
35  Bxc6Qf2
36  Be4Qg3#