hoochicoochiman
1332
 England
hoochicoochiman
1332
 England
tinko2020
1348
 Bulgaria
tinko2020
1348
 Bulgaria
        PGN
  White   Black  
1  d4c6
2  c3d5
3  h3h6
4  b4a5
5  a3e6
6  bxa5Qxa5
7  Bd2Qb6
8  a4Nf6
9  Nf3Ne4
10  Qc2Bd6
11  c4Nd7
12  c5Bxc5
13  dxc5Qxc5
14  Qxc5Ndxc5
15  Bb4Rxa4
16  Rxa4Nxa4
17  e3b5
18  Ne5Bd7
19  Nxd7Kxd7
20  f3Ng3
21  Rg1Nxf1
22  Rxf1Nb2
23  Bc3Nd3+
24  Kd2Nc5
25  Bxg7Rg8
26  Bxh6Rxg2+
27  Kc3Na4+
28  Kb4Rb2+
29  Ka5Nc5
30  Bf8Nd3
31  f4Kc7
32  Nc3b4
33  Na4b3
34  Nxb2Nxb2
35  Rb1Nc4+
36  Kb4Nxe3
37  Rxb3Ng2
38  Bh6Nh4
39  Bg5Nf5
40  Kc5Nd6
41  h4Ne4+
42  Kd4Kd6
43  Rb7f6
44  Bh6c5+
45  Kd3f5
46  h5Nf6
47  Rb6+Kd7
48  Rb7+Kc6
49  Re7Kd6
50  Bf8Nd7
51  Rxd7+Kxd7
52  h6c4+
53  Kc3Ke8
54  h7Kxf8
55  h8=Q+Kf7
56  Qh7+Kf6
57  Qh8+Kf7
58  Qe5Ke7
59  Qc7+Kf6
60  Kd4Kg6
61  Ke5Kh5
62  Kxe6Kg4
63  Kxd5c3
64  Qxc3Kxf4
65  Qe5+Kg4
66  Qe6Kf4
67  Qe5+Kg4
68  Qg7+Kh5
69  Ke5f4
70  Kxf4